Ostalaritza-Lokalen erregistroaEstablezimenduaren datuak
Elkartea Eskaera mota Alta
Izena* Kategoria*
Sozietate-izena* IFZ/IFK*
Pertson kopurua*
Probintzia* Udalerria*
Kale-mota* Kale*
Zk*
Solairua Aldea

Harremanetarako pertsona
IFZ* Izena*
Lehen abizena* Bigarren abizena*
Telefonoa* E-maila*